176 of the Family Code, as amended, each illegitimate child is entitled as a matter of successional right to receive one half (1/2) share of the legitime of a legitimate child. Aeron Aldrich B. Halos (Pang-masa) - January 7, 2020 - 12:00am Dear Attorney, Pursuant to Art. Kung walang expressed recognition ay makakapagpalit pa rin ng apelyido ang bata. Powered by. Tandaan na ang tanging kasal lang ng mga magulang ang nagbibigay ng katibayan sa dalawang ito. Pero sa kaso ng mga illegitimate child, kaninong apelyido ang dapat gamitin? Sa Revilla Law, nakasaad na maaaring gamitin ng anak ang apelyido ng ama kahit na hindi kasal ang kanyang mga magulang. Hindi legal na rason ang paggamit ng apelyido ng tatay o pagkilala bilang tatay para masasabi bang legimate o illegitimate ang isang bata. Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. x x x" Ang karapatan sa mana ng isang illegitimate child ay limitado lamang sa ari-arian ng kanyang magulang. Ang isang Adopted Child naman ay may kasing-pareho lang ng karapatan ng Legitimate Child. Matatawag na Legitimate Child ang bata kapag kinasal ang mga magulang nito at siya ay isinilang. This year po namatay na ang nanay ko at sabi nila wala daw ako share dahil illegitimate child ako. May karapatan ka sa mana ng iyong tatay kung ikaw ay compulsory heir, kung saan legal kang kinikilala ng tatay mo bilang anak. Ipakita lang ang mga dokumentong ito na magpapatunay na anak niya ang bata tulad ng: Pagsapit ng 18 taong gulang ng bata ay maaari na siyang magdesisyong kung kaninong apelyido ang kaniyang gagamitin. Kailangan itong maayos bago tuluyang mapunta sa Local Civil Registrar at ng NSO. Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa mana ng illegitimate child, register at my website at www.e-lawyersonline.com. Ito ay nasa Article 176 ng Family Code:  "Art. © Copyright 2011 e-Lawyersonline. Ano nga ba ito at anu-ano ang mga karapatan ng isang illegitimate child? Kahit hindi kasal ang mga magulang ng bata ay may karapatan ang isang illegitimate child sa suporta ng tatay. ANG ILLEGITIMATE CHILD O BATA O ANAK NA ISINILANG NA HINDI KASAL ANG MAGULANG AY MAY KARAPATAN NA MAGMANA SA MAGULANG KATUMBAS SA KALAHATI NG MATATANGGAP NG ISANG LEHITIMONG ANAK NG MAGULANG NIYA. Solo parent’s guide: Your rights and privilegesÂ, Common-law marriage: Rights of live-in partnersÂ, Proseso ng pag-aampon sa Pilipinas: Mga hakbang at kwalipikasyon. Illegitimate children shall use the surname and shall be under the parental authority of their mother, and shall be entitled to support in conformity with this Code. Marlon P. Valderama and E-Lawyers Online. 176. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online. May karapatan ka sa mana ng iyong tatay kung ikaw ay compulsory heir, kung saan legal kang kinikilala ng tatay mo bilang anak. All Rights Reserved. Pag namatay po ba step father ko, may right rin ako magmana sa kanya?" http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online. 176. ALAMIN: Ano ang Illegitimate Child? Ang karapatan sa mana ng isang illegitimate child ay kailangan na idaan sa proseso sa korte. Kung ano mang opinyon o ideya ang naibahagi dito ay sariling opinyon at ideya ng may katha; at walang kinalaman at hindi nagsasaad ng posiyon ng theAsianparent at ang mga cliente nito. Una sa 10 karapatan ng isang bata ang maisilang at mabigyan ng pangalan at nasyonalidad. Ayon sa ating batas, mananatili pa ring illegitimate ang isang bata kahit na dala-dala nito ang apelyido ng kanyang tatay kahit na hindi kasal ang kanyang mga magulang. DEAR ATTORNEY - Atty. All copyright of this post is reserved by Atty. Solo parent’s guide: Your rights and privileges, Common-law marriage: Rights of live-in partners.