ಸಮೀಪದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದ ಕಾರಣ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸಿನ ಸಂಪರ್ಕವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿದುಹೋಗಿತ್ತು. , the whole family came to the meeting at the Kingdom Hall. eye translation in English-Kannada dictionary. Wij willen hier een beschrijving geven, maar de site die u nu bekijkt staat dit niet toe. Cookies help us deliver our services. Human translations with examples: ಚಂಡಮಾರುತ, chandamarutha. Henry Piddington published 40 papers dealing with tropical storms from Calcutta between 1836 and 1855 in The Journal of the Asiatic Society.He also coined the term cyclone, meaning the coil of a snake.In 1842, he published his landmark thesis, Laws of the Storms. A cyclone separator; the cylindrical vortex tube within such a separator, Southeastern and Indian Ocean weather phenomenon. The largest low-pressure systems are polar vortices and extratropical cyclones of the largest scale. cyclone, Kannada translation of cyclone, Kannada meaning of cyclone, what is cyclone in Kannada dictionary, cyclone related Kannada | ಕನ್ನಡ words Etymology and usage. Cyclogenesis is the process of cyclone formation and intensification. These zones contract and form weather fronts as the cyclonic circulation closes and intensifies. Meaning of cyclone. What does cyclone mean? A cyclone's track is guided over the course of its 2 to 6 day life cycle by the steering flow of the subtropical jet stream. Later in their life cycle, extratropical cyclones occlude as cold air masses undercut the warmer air and become cold core systems. (meteorology) rapid inward circulation of air masses about a low pressure center; circling counterclockwise in the northern hemisphere and clockwise in the southern. You can create your own lists to words based on topics. The attitude of the Witnesses affected by the, ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಸಮಸ್ತ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು, studying the Bible with the Witnesses came to the congregation meeting the week after the, ಸಾಕ್ಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೈಬಲನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬಾಕೆ ಮಹಿಳೆ. Pronunciation of Cyclone or your custom text. some local catastrophe caused by one of these —a hurricane, typhoon, 16 ಒಂದು ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದಲೊ ಅಥವಾ ಸೈಕ್ಲೋನ್ನಿಂದಲೊ, ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆಯಿಂದಲೊ ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಬಂದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಲೋ ಸ್ಥಳಿಕವಾಗಿ. ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಪಾರಾದವರ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಅನುಭವಗಳು, Houses, although modest, are built to withstand tropical, ಮನೆಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ, ಉಷ್ಣವಲಯದ ಸುಂಟರಗಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಶಕ್ತವಾಗುವಂತೆ, Elsewhere across the globe, record flooding, intense, , and severe droughts led to famine, pestilence, wildfires, and, ಭೂಗೋಲದ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಭಾರೀ ನೆರೆಹಾವಳಿ, ತೀಕ್ಷ್ಣ, ಮತ್ತು ಭೀಕರ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯು, ಕ್ಷಾಮಕ್ಕೆ, ಅಂಟುರೋಗಗಳಿಗೆ, ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚುಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. Bangla meaning of cyclone is as below... Lern More About Cyclone ⇒Wiki Definition of Cyclone ⇒Wiki Article of Cyclone ⇒Google Meaning of Cyclone ⇒Google Search for Cyclone. English Kannada Dictionary | ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು. By using our services, you agree to our use of cookies. a separator for removing particulates from an air, gas or liquid stream, without the use of filters, through vortex separation. ... Bengali to Kannada Bengali to Urdu. A violent storm, often of vast extent, characterized by high winds rotating about a calm center of low atmospheric pressure. en If anyone loves the world, the love of the Father is not in him; because everything in the world —the desire of the flesh and the desire of the eyes and the showy display of one’s means of life— does not originate with the Father, but originates with the world.” Cookies help us deliver our services. Definition of cyclone in the Definitions.net dictionary. Warm-core cyclones such as tropical cyclones and subtropical cyclones also lie within the synoptic scale. ಆದರೆ ಸಾಗರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿನ —ವಾತಾವರಣವೆಂಬ ಯಂತ್ರದ “ಬಾಯ್ಲರ್, ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಉಷ್ಣವಲಯದ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ದೊರಕಿ ಅವು. Cookies help us deliver our services. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಟರಗಾಳಿಗಳು ಬೀಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿನಿಲ್ಲುವಂತಹ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಿಸಿ, the midst of preparations for holiday festivities in 1974 when sirens warned of an approaching, ಇಸವಿ 1974ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದ ಡಾರ್ವಿನ್ ಪಟ್ಟಣವು ರಜಾಕಾಲದ ಉತ್ಸವಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಂಥ ಚಂಡಮಾರುತದ ಕುರಿತಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ. By using our services, you agree to our use of cookies. Contextual translation of "cyclone" into Kannada. tropical cyclone translation in English-Kannada dictionary. Mesocyclones, tornadoes, and dust devils lie within smaller mesoscale. Information and translations of cyclone in the most comprehensive dictionary definitions … ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಒಂದೇ ಘಟನೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿವೆ.